Natječaji

  Nabava radova na izradi, demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata
Odluka o odabiru za nabavu izrade,demontaže i postavljanju PVC vrata
Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda za nabavu radova izrade,demontaži i postavljanju PVC vrata
Ponudbeni list za nabavu radova na izradi,demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata
Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na izradi,demontaži i postavljanju PVC sobnih vrata
Troškovnik za nabavu radova za izradu,demontažu i postavljanje PVC sobnih vrata
  Nabava radova za rekonstrukciju dvaju sanitarnih čvorova
Odluka o odabiru za nabavu radova na rekonstrukciji dva sanitarna čvora
Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda u nabavi radova za rekonstrukciju dva sanitarna čvora
Izmjena poziva za dostavu ponuda
Ponudbeni list za nabavu radova za rekonstrukciju dvaju sanitarnih čvorova
Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji dvaju sanitarnih čvorova
Troškovnik za nabavu radova za rekonstrukciju dvaju sanitarnih čvorova
  Nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Odluka o odabiru za nabavu ostalih prehrambenih proizvoda
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu ostalih preh.namirnica
Poziv za dostavu ponuda za nabavu ostalih prehrambenih proizvoda
  Nabava proizvoda od žitarica i začina
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu proizvoda od žitarica i začina
Odluka o odabiru za nabavu proizvoda od žitarica i začina.pdf
Poziv za dostavu ponuda za nabavu proizvoda od žitarica i začina
  Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove Centra-Vrlika
Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda EJN-17-2019
Odluka o odabiru EJN-17-2019
Poziv za dostavu ponuda
Projektni zadatak energetska obnova
Troškovnik
  Nabava materijala za zdravštvenu zaštitu
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik materijal za zdravštvenu zaštitu 2019
Ponudbeni list materijal za zdravstvenu zaštitu
  Nabava lijekova
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik lijekovi 2019
Ponudbeni list lijekovi
  Nabava osobne higijene
Odluka o odabiru
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik osobna higijena 2019
Ponudbeni list, osobna higijena
  Nabava materijala za čišćenje
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik materijala za čišćenje 2019

Ponudbeni list materijal za čišćenje

  Nabava jednog industrijskog stroja za pranje i jednog za sušenje rublja
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Min-Max tehnički uvjeti za stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja 35-40 kg
  Nabava rabljenog vozila
Poziv za dostavu ponuda za nabavku rabljenog kombi vozila
Tehničke karakteristike rabljenog vozila za potrebe Centra Vrlika
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda-nabava rabljenog kombi vozila
Odluka o odabiru-nabava rabljenog kombi vozila
  Nabava konzerviranog voća i povrća
Odluka o odabiru-nabava konzerviranog voća i povrća
Poziv za dostavu ponuda za konzervirano voće i povrće
Troškovnik za nabavu konzerviranog voća i povrća
  Nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Odluka o poništenju-nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za ostale prehrambene namirnice
Troškovnik za ostale prehrambene namirnice
  Nabava konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa
Odluka o odabiru-nabava konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa
Poziv za dostavu ponuda za konzervirane i pripremljene proizvode od mesa
Troškovnik konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa 2019
  Nabava krušnih proizvoda
Odluka o odabiru-nabava peciva
Poziv za dostavu ponuda za nabavku krušnih proizvoda
Troškovnik nabave krušnih proizvoda za 2019
  Nabava kruha
Odluka o odabiru- nabava kruha
Poziv za dostavu ponuda za kruh
Troškovnik za nabavu kruha
  Nabava povrća
Odluka o odabiru-nabava povrća
Poziv za dostavu ponuda za nabavu povrća
Troškovnik za nabavu povrća
  Nabava voća
Odluka o odabiru-nabava voća
Poziv za dostavu ponuda za nabavu voća
Troškovnik za nabavu voća
  Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda
Odluka o odabiru-nabava mlijeka i mliječnih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za mlijeko i mliječne proizvode
Troškovnik za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda