Natječaji

  Nabava materijala za zdravštvenu zaštitu
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik materijal za zdravštvenu zaštitu 2019
Ponudbeni list materijal za zdravstvenu zaštitu
  Nabava lijekova
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik lijekovi 2019
Ponudbeni list lijekovi
  Nabava osobne higijene
Odluka o odabiru
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik osobna higijena 2019
Ponudbeni list, osobna higijena
  Nabava materijala za čišćenje
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik materijala za čišćenje 2019

Ponudbeni list materijal za čišćenje

  Nabava jednog industrijskog stroja za pranje i jednog za sušenje rublja
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Min-Max tehnički uvjeti za stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja 35-40 kg
Min-Max tehnički uvjeti za stroj za sušenje rublja kapaciteta punjenja 35-40 kg
  Ostali dokumenti
Zapisnik o otvaranju ponuda-nabava rabljenog kombi vozila
Odluka o odabiru-nabava rabljenog kombi vozila
Odluka o odabiru- nabava kruha
Odluka o odabiru-nabava konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa
Odluka o odabiru-nabava konzerviranog voća i povrća
Odluka o odabiru-nabava mlijeka i mliječnih proizvoda
Odluka o odabiru-nabava peciva
Odluka o odabiru-nabava povrća
Odluka o odabiru-nabava voća
Odluka o poništenju-nabava ostalih prehrambenih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za kruh
Troškovnik za nabavu kruha
Poziv za dostavu ponuda za nabavku krušnih proizvoda
Troškovnik nabave krušnih proizvoda za 2019
Poziv za dostavu ponuda za nabavu povrća
Troškovnik za nabavu povrća
Poziv za dostavu ponuda za nabavu voća
Troškovnik za nabavu voća
Poziv za dostavu ponuda za mlijeko i mliječne proizvode
Troškovnik za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda
Poziv za dostavu ponuda za konzervirano voće i povrće
Troškovnik za nabavu konzerviranog voća i povrća
Poziv za dostavu ponuda za ostale prehrambene namirnice
Troškovnik za ostale prehrambene namirnice
Poziv za dostavu ponuda za konzervirane i pripremljene proizvode od mesa
Troškovnik konzerviranih i pripremljenih proizvoda od mesa 2019
Poziv za dostavu ponuda za nabavku rabljenog kombi vozila
Tehničke karakteristike rabljenog vozila za potrebe Centra Vrlika
Troškovnik