Podjela priznanja DUZS Split

Hitova: 623

Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirala je Natječaj za likovne, literalne i foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na temu katastrofa i snaga civilne zaštite.

Cilj natječaja je promicanje svijesti o postojanju rizika od katastrofa, razvijanje kulture sigurnosti i smanjenje rizika od katastrofa.

Naši korisnici koji su sudjelovali na natječaju zajedno s likovnim terapeutom Brankom Vuco Marić bili su 18. svibnja 2018. godine na prigodnom susretu u Područnom uredu Split gdje su im podijeljena priznanja i uručeni prigodni pokloni.

Galerija slika