40 godina Centra

Tijekom cijele godine organizirane su različite aktivnosti, a centralni događaj bio je 22. rujna 2016. godine kada je održana središnja proslava 40. obljetnice postojanja Centra

Usluge u Centru

Korisnicima se pružaju različite usluge prema njihovim željama, potrebama i mogućnostima